Електронска регистрација оснивања једночланог друштва са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
После увођења електронске регистрације предузетника почетком године, Агенција за привредне регистре (АПР) увела је нову услугу за привредна друштва – електронско оснивање једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО).   У Закону о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015 и 44/2018) последњом изменом је члан 11, који регулише оснивачки акт и статут, усклађен са прописима који уређују електронски потпис и електронски документ, у циљу увођења електронског поступка регистрације. Ова процедура у потпуности се спроводи интернетом, а осим што искључује долазак пред шалтер или слање докумената поштом, еРегистрација је и јефтинија од регистрације подношењем документације „у папиру”. Наиме, грађани ову нову електронску услугу треба да плате искључиво платном картицом, а накнада је за 1.400 динара нижа од оне која се плаћа за „папирну” регистрацију. КРЕИРАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Будући привредник прво треба да приступи Систему за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре, где треба да креира свој кориснички налог или да унесе своју електронску пошту и лозинку уколико је већ регистрован као корисник система. За еРегистрацију оснивања једночланих ДОО потребно је да подносилац пријаве поседује следеће: Квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији. Е-пријава мора да буде потписана квалификованим електронским потписом, којим се такође потписују и сва документа која се прилажу уз пријаву. Сва приложена документа морају бити креирана у форми е-документа потписаног е-потписом члана друштва или у облику дигитализованог акта чија је истоветност оригиналу потврђена квалификованим е-печатом или квалификованим е-потписом јавног бележника, у складу са прописима који уређују електронски потпис и електронски документ. Инсталиран читач електронских картица. Неопходан услов је инсталиран „драјвер” за читач смарт-картица или USB token, као и  NexU-APR апликација за електронско потписивање. Visa, MasterCard или Dina платне картице за плаћање накнада. Плаћање накнаде могуће је извршити Visa, MasterCard или Dina платном картицом. Е-пријава за оснивање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти