Електронски царински поступак

Аутор чланка
Савремени концепт е-управе отвориће могућност да грађани и привредни субјекти, коришћењем информационих технологија, своја права и обавезе према државним органима испуњавају на што једноставнији начин. Управа царина је извршила све потребне техничке припреме за остварење овог циља, a у склопу ових припрема уведен је електронски потпис о чему су обавештени надлежни органи   Ступањем на снагу Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/2010) и подзаконских аката, Закона о електронском потписy („Службени гласник РС”, број 135/2004), Закона о електронском документу („Службени гласник РС”, број 51/2009) и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, број 40/2010), стекли су се услови да се трговина и царински поступак у Републици Србији одвијају на савремен начин, коришћењем информационих технологија и уз употребу електронског потписа. На овај начин усвајају се стандарди који се примењују у земљама чланицама Европске уније, али и бројним земљама широм света. Предности е-пословања су вишеструке и огледају се како у смањењу непотребног администрирања и ефикаснијем обављању царинских формалнoсти, тако и у смањењу трошкова привреди и државним органима, а самим тим и у стварању повољнијег пословног амбијента. Аутоматизација поступка подразумева промењен однос међу учесницима у царинском поступку, који се с једне стране одликује већим степеном поверења између јавног и приватног сектора, а с друге стране, у омогућавању ефикасне контроле декларација. Овај начин рада, такође, треба да допринесе подизању свести учесника да је коришћење електронског пословања директно повезано са уштедом времена и новца, што је свакако предуслов за већу конкурентност на тржишту. Предност аутоматизованог поступка огледа се и у чињеници да о свакој активности постоји електронски запис, те да се одређене активности обављају аутоматски, због чега је могућност коруптивног понашања учесника и самовоље у процесу одлучивања сведена на најмању могућу меру. Имајући у виду комплексност царинског поступка који, поред примене прописа који се односе на спровођење поступка у формалном смислу,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In