Електронско банкарство

Аутор чланка
Искуства напреднијих земаља показују да банка без развијеног система електронског банкарства више неће бити у стању да преживи. С обзиром на то да се потенцијални клијенти банке све више окрећу информисању и комуникацији посредством интернета, банка, као и свака друга озбиљна компанија, једноставно мора да ослушкује потребе клијената у свим могућим димензијама информисања   Развој банкарства у Србији генерално се може поделити на два раздобља: период када су у њему преовладавале домаће банке (до деведесетих година прошлог века) и новији период – данас, када доминирају банке с већинским страним власништвом, а које су замениле банке из поменутог периода. Својим доласком, очекивало се да стране банке донесу и савременији и одговорнији приступ клијенту. Уз све проблеме с којима се банкарски корисници сусрећу последњих година (једнострано повећавање камата, обрачун незаконитих затезних камата и сл.), то се у једном делу заиста и догодило и управо се тај део односи на појаву електронског банкарства које постепено, али сасвим сигурно, замењује до тада присутне банкарске ритуале: чекање у редовима, компликоване процедуре и сл. Електронско банкарство (е-банкинг) представља збир различитих начина управљања информацијама, односно обављања финансијских трансакција употребом савремених телекомуникационих система, односно интернета. Дакле, оно представља брз и ефикасан начин да се без одласка у матичну банку, приступањем интернету и уз одговарајућу апликацију, која се добија од банке, са одређене локације у оквиру простора који припада кориснику или с неког трећег места (током летовања или службеног пута), обави одређена финансијска трансакција, на пример, плаћање рачуна за комуналије. На овај начин могу се обављати најразличитије финансијске трансакције, остваривати увид у стање на рачуну, пратити промене на рачуну на дневном нивоу, преузимати изводи и сл. Све то се може обављати независно од локације корисника и радног времена банке, дакле 24 часа дневно, 7 дана у недељи, што све заједно представља драгоцену рационализацију корисникових активности, будући да се остварујe


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти