Електронско пословање – регулатива и пракса – НОВО –

Аутор чланка
Циљ овог текста је кратак осврт на законодавни оквир који регулише електронско пословање у земљи, као и да укаже на неке новине које је донео нови закон који регулише област електронског пословањa у Републици Србији и да се дефинишу и поједноставе основни појмови електронског пословања.

Домаћи законодавни оквир

Законодавни оквир електронског пословања код нас је Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Сл. гласник РС”, бр. 94/2017 – у даљем тексту: Закон). Основни циљ Закона је да се омогући и подстакне брже и ефикасније пословање и смањење трошкова пословања, да се развије тржиште услуга од поверења и модернизује и, услед тога, учини ефикаснијим рад органа јавних власти и привредних субјеката, затим да се омогући грађанима лакши и сигурнији приступ услугама органа државне управе и других субјеката и приступ већем броју наведених услуга, као и поуздано чување електронских докумената, што ће допринети смањењу трошкова за чување документације.

Посебни циљеви законског уређивања састоје се у томе да се правним уређењем ове материје отвори простор за интензивније електронско пословање, затим да се створи поверење најшире јавности у употребу и размену електронских докумената и употребу услуга од поверења у електронском пословању, као и да се постигне конкурентност на светским тржиштима.

Основни инструменти и појмови електронског пословања – законске дефиниције и објашњење појмова

– Електронско или е-пословање

Закон дефинише електронско пословање као употребу података у електронском облику, средстава електронске комуникације и електронске обраде података у обављању послова физичких и правних лица.

Док је електронски облик података дефинисан као дигитални запис података погодан за електронску обраду и пренос путем средстава електронске комуникације, електронска трансакција је пословна активност између две или више страна, кoја се обављa електронским путем.

Е-пословање може да се дефинише и као употреба информационих и комуникационих технологија (ICT – Information and Communications Technologies) за извршавање свих елемената пословних активности, односно (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме