Евиденција о члановима друштва са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
Изменама Закона о привредним друштвима уведени су нови институти и измењена постојећа решења, при чему је у овом тексту пажња посвећена изменама које се односе на регистрацију података и вођење евиденције о члановима друштва са ограниченом одговорношћу.

 

Подаци о лицима која се региструју

Према иновираном члану 9. и новом члану 9а Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018 – у даљем тексту: Закон), који се примењују од 1. октобра 2018. године, лица која оснивају друштво и лица која му накнадно приступе, у друштву с ограниченом одговорношћу јесу чланови тог друштва. То могу бити физичка или правна лица која својства члана друштва стичу даном регистрације власништва над уделом у складу са прописима о регистрацији. Подаци о њима се региструју у складу са законом о регистрацији, а сагласно новом члану 9а Закона, при чему су подаци о лицима за која, по овом закону, постоји обавеза регистрације, а региструју се у складу са законом о регистрацији, и када се ради о друштвима са ограниченом одговорношћу:

1) за домаће физичко лице – лично име и јединствени матични број грађана;

2) за странца – лично име, број пасоша и држава издавања, односно лични број за странца, односно број личне карте странца и земља издавања;

3) за домаће правно лице – пословно име, адреса седишта и матични број;

4) за страно правно лице – пословно име, адреса седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано.

Наведени подаци о лицима која се региструју уведени су у Закон новим чланом 9а због усаглашавања са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РСˮ, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12) и Закона о странцима, односно поступања по приговору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме