Евиденције у области рада и обавеза послодавца да запосленом достави податке о обрачуну исплаћених и доспелих, а неисплаћених зарада

Аутор чланка

У тексту који је пред вама наводимо све евиденције које се воде у области рада и посебно разматрамо обавезу послодавца да запосленом достави податке о обрачуну исплаћених и доспелих, а неисплаћених зарада

 

ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ РАДА

 Законом о евиденцијама у области рада („Сл. лист СРЈˮ, бр. 46/96 и „Сл. гласник РСˮ, бр. 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон) уређује се врста, садржај и начин прикупљања, обраде, коришћења и заштите података из евиденција у области рада.

Одредбом члана 2. Закона о евиденцијама у области рада установљене су следеће евиденције:

– евиденција о запосленим лицима;

евиденција о слободним радним местима;

евиденција о незапосленим лицима;

евиденција о зарадама запослених лица;

евиденција о понудама страних послодаваца за запошљавање грађана у иностранству;

евиденција о запосленима на раду у иностранству;

евиденција о запосленим и незапосленим страним држављанима и лицима без држављанства (у даљем тексту: странцима);

евиденција о корисницима права инвалидског осигурања.

Евиденцију о запосленим лицима, зарадама запослених лица, запосленим на раду у иностранству, запосленим странцима, као и корисницима права инвалидског осигурања воде послодавци (правна лица, предузетници и физичка лица). Ове и остале евиденције на нивоу Републике Србије воде одређени државни органи и организације, органи јединица локалне самоуправе.

Члан 4. Закона о евиденцијама у области рада прописује да се прикупљање, коришћење и заштита података на основу овог закона обавља у складу са Законом о заштити података о личности.

Будући да је заштита података о личности лица утврђена одредбама Устава Републике Србије („Сл. гласник РСˮ, бр. 98/06 – даље: Устав) и Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РСˮ, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме