Евиденције у области рада и обавеза послодавца да запосленом достави податке о обрачуну исплаћених и доспелих, а неисплаћених зарада

Аутор чланка
У тексту који је пред вама наводимо све евиденције које се воде у области рада и посебно разматрамо обавезу послодавца да запосленом достави податке о обрачуну исплаћених и доспелих, а неисплаћених зарада   ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ РАДА  Законом о евиденцијама у области рада („Сл. лист СРЈˮ, бр. 46/96 и „Сл. гласник РСˮ, бр. 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон) уређује се врста, садржај и начин прикупљања, обраде, коришћења и заштите података из евиденција у области рада. Одредбом члана 2. Закона о евиденцијама у области рада установљене су следеће евиденције: – евиденција о запосленим лицима; – евиденција о слободним радним местима; – евиденција о незапосленим лицима; – евиденција о зарадама запослених лица; – евиденција о понудама страних послодаваца за запошљавање грађана у иностранству; – евиденција о запосленима на раду у иностранству; – евиденција о запосленим и незапосленим страним држављанима и лицима без држављанства (у даљем тексту: странцима); – евиденција о корисницима права инвалидског осигурања. Евиденцију о запосленим лицима, зарадама запослених лица, запосленим на раду у иностранству, запосленим странцима, као и корисницима права инвалидског осигурања воде послодавци (правна лица, предузетници и физичка лица). Ове и остале евиденције на нивоу Републике Србије воде одређени државни органи и организације, органи јединица локалне самоуправе. Члан 4. Закона о евиденцијама у области рада прописује да се прикупљање, коришћење и заштита података на основу овог закона обавља у складу са Законом о заштити података о личности. Будући да је заштита података о личности лица утврђена одредбама Устава Републике Србије („Сл. гласник РСˮ, бр. 98/06 – даље: Устав) и Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РСˮ, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12, у даљем тексту: Закон), као и да се сагласно одредби члана 42. ст. 2. Устава прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују законом, то значи да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In