Евиденције у области рада и обавеза послодавца да запосленом достави податке о обрачуну исплаћених и доспелих, а неисплаћених зарада

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →