Европски суд за људска права као „последња инстанца” у области радних спорова

Аутор чланка
Европски суд за људска права као „последња инстанца” у области радних спорова   Иако се Европски суд за људска права у Стразбуру не може сматрати судом „четврте” инстанце, пракса улагања представки овом суду и њихово усвајање показали су се врло ефикасним у области радних спорова Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, позната још и као Европска конвенција о људским правима (у даљем тексту: Конвенција) јесте правни акт Савета Европе, донета у Риму 4. новембра 1950. године, а ступила је на снагу 3. септембра 1953. Чин доношења Конвенције правно је уобличио идеју европских земаља о успостављању јединствене заштите људских права и индивидуалних политичких слобода који, уз владавину права, а према оснивачком акту Савета Европе, чине темељ истинске демократије (Преамбула Статута Савета Европе). Ратификацијом Конвенције („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори”, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 и „Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 12/2010) и установљавањем надлежности Европског суда за људска права у Стразбуру уведена је још једна, последња, могућност заштите права и интереса из области радних односа. Иако Европски суд за људска права у Стразбуру (у даљем тексту: Европски суд), у више својих одлука, истиче да није суд „четврте” инстанце, јер је на националним судовима да примењују национално материјално и процесно право, ипак, може се рећи да се улагање представки овој судској инстанци, као и њихово усвајање, показало ефикасним у области радних спорова (примера ради, „принудно извршење” против предузећа у реструктурирању…). У том смислу, треба приметити и члан 426. ст. 1 тач. 11) Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011) који као разлог понављања поступка прописује и могућност странке да употреби одлуку Европског суда којом је утврђена повреда људског права, а то је могло да буде од утицаја на доношење повољније одлуке. Такође, овакву констатацију потврђује чињеница да од, до сада, 84 донете пресуде Европског


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In