Европски суд за људска права као „последња инстанца” у области радних спорова

Аутор чланка
Европски суд за људска права као „последња инстанца” у области радних спорова

 

Иако се Европски суд за људска права у Стразбуру не може сматрати судом „четврте” инстанце, пракса улагања представки овом суду и њихово усвајање показали су се врло ефикасним у области радних спорова

Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, позната још и као Европска конвенција о људским правима (у даљем тексту: Конвенција) јесте правни акт Савета Европе, донета у Риму 4. новембра 1950. године, а ступила је на снагу 3. септембра 1953. Чин доношења Конвенције правно је уобличио идеју европских земаља о успостављању јединствене заштите људских права и индивидуалних политичких слобода који, уз владавину права, а према оснивачком акту Савета Европе, чине темељ истинске демократије (Преамбула Статута Савета Европе).

Ратификацијом Конвенције („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори”, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 и „Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 12/2010) и установљавањем надлежности Европског суда за људска права у Стразбуру уведена је још једна, последња, могућност заштите права и интереса из области радних односа.

Иако Европски суд за људска права у Стразбуру (у даљем тексту: Европски суд), у више својих одлука, истиче да није суд „четврте” инстанце, јер је на националним судовима да примењују национално материјално и процесно право, ипак, може се рећи да се улагање представки овој судској инстанци, као и њихово усвајање, показало ефикасним у области радних спорова (примера ради, „принудно извршење” против предузећа у реструктурирању…).

У том смислу, треба приметити и члан 426. ст. 1 тач. 11) Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011) који као разлог понављања поступка прописује и могућност странке да употреби одлуку Европског суда којом је утврђена повреда људског права, а то је могло да буде од утицаја на доношење повољније (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме