Финансијски лизинг

Аутор чланка
Законским регулисањем овог облика уговарања и дефинисањем права и обавеза његових учесника, законодавац заправо афирмише сам посао лизинга, али је за потпуну афирмацију овог правног посла потребно и стабилно финансијско и привредно тржиште

 

Финансијски лизинг код нас је регулисан Законом о финансијском лизингу („Сл. гласник РС”, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011). Реч „лизинг” потиче од енглеске речи lease у значењу изнајмити, рентирати. Законодавства модерних држава углавном преузимају овај назив, па тако и у Србији немамо посебну реч за овај појам, већ користимо реч „лизинг”.

Регулисање лизинга посебним законом, као решење, постоји у још неколико држава, док у већем броју земаља посао лизинга није посебно издвојен из грађанских прописа. Наш законодавац се определио за овакво решење између осталог и зато што издвајајући га на ниво закона и несумњиво дефинишући права и обавезе уговорних страна, као и обавезне елементе уговора, заправо афирмише сам посао лизинга. И заиста лизинг је код нас наишао на плодно тле, постао је интересантан као начин прибављања основних средстава (и то не само код започињања пословања), али и предмета за приватну употребу (нпр. аутомобила). С обзиром на то да корисник лизинга (заправо прималац лизинга) закључујући уговор о лизингу не ангажује велика новчана средства, а долази до средства за рад, лизинг је једнако подобан за привреде у транзицији као и за one развијене. Године 2011. извршене су последње измене и допуне Закона, а оне се односе на пословање лизинг друштава и надзор над обављањем послова финансијског лизинга, као и на дуго очекивано проширење предмета лизинга на некретнине. Укинут је и минимални рок од две године на који мора да гласи уговор о лизингу.

Осим поменутим законом, финансијски лизинг код нас је регулисан и подзаконским прописима Народне банке Србије, као што је нпр. (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме