Финансијски лизинг

Аутор чланка
Законским регулисањем овог облика уговарања и дефинисањем права и обавеза његових учесника, законодавац заправо афирмише сам посао лизинга, али је за потпуну афирмацију овог правног посла потребно и стабилно финансијско и привредно тржиште   Финансијски лизинг код нас је регулисан Законом о финансијском лизингу („Сл. гласник РС”, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011). Реч „лизинг” потиче од енглеске речи lease у значењу изнајмити, рентирати. Законодавства модерних држава углавном преузимају овај назив, па тако и у Србији немамо посебну реч за овај појам, већ користимо реч „лизинг”. Регулисање лизинга посебним законом, као решење, постоји у још неколико држава, док у већем броју земаља посао лизинга није посебно издвојен из грађанских прописа. Наш законодавац се определио за овакво решење између осталог и зато што издвајајући га на ниво закона и несумњиво дефинишући права и обавезе уговорних страна, као и обавезне елементе уговора, заправо афирмише сам посао лизинга. И заиста лизинг је код нас наишао на плодно тле, постао је интересантан као начин прибављања основних средстава (и то не само код започињања пословања), али и предмета за приватну употребу (нпр. аутомобила). С обзиром на то да корисник лизинга (заправо прималац лизинга) закључујући уговор о лизингу не ангажује велика новчана средства, а долази до средства за рад, лизинг је једнако подобан за привреде у транзицији као и за one развијене. Године 2011. извршене су последње измене и допуне Закона, а оне се односе на пословање лизинг друштава и надзор над обављањем послова финансијског лизинга, као и на дуго очекивано проширење предмета лизинга на некретнине. Укинут је и минимални рок од две године на који мора да гласи уговор о лизингу. Осим поменутим законом, финансијски лизинг код нас је регулисан и подзаконским прописима Народне банке Србије, као што је нпр. Одлука о подацима које давалац лизинга доставља и о начину и роковима достављања тих података („Сл.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In