Гарантни акт у управном поступку као новина из Закона о општем управном поступку

Аутор чланка
Увођење гарантног акта у управни поступак представља веома значајну новину уведену зарад постизања већег степена правне сигурности и вишег нивоа предвидљивости пословног окружења. Гарантни акт у управном поступку представља новину из Закона о општем управном поступку  („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 – у даљем тексту: Закон), али не и новину у правном систему Републике Србије будући да под тим или другим именом постоји у посебним поступцима који су делом уређени посебним прописима. Закон о државној припадности и упису пловила („Сл. гласник РС”, бр. 10/2013 и 18/2015) у члану 33. прописује доношење решења које назива гарантни акт. У ставу 3. тог члана Закона се наводи: „Када лучка капетанија у чији је уписник брод унутрашње пловидбе уписан прими предлог за пренос уписа брода унутрашње пловидбе у уписник бродова унутрашње пловидбе друге лучке капетаније, донеће решење којим условно признаје право странци на пренос уписа брода унутрашње пловидбе у уписник бродова унутрашње пловидбе који води друга лучка капетанија (гарантни акт) и исто, са изводом из уписника бродова и исправама из става 2. овог члана, упућује лучкој капетанији у чији уписник бродова унутрашње пловидбе се преноси упис.” Закон о држављанству Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 90/2007) такође познаје могућност доношења гарантног акта, али у форми потврде, а не решења, тако што у члану 15. прописује: „Странцу који је поднео захтев за пријем у држављанство Републике Србије, а нема отпуст из страног држављанства или доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије, може се на његов захтев издати потврда да ће бити примљен у држављанство Републике Србије ако испуњава услове из члана 14. став 1. Закона.” Широј јавности је познат, и у пракси најчешће коришћен, гарантни акт у форми обавезујућег обавештења, прописан одредбом члана 19. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015) према којој: „На писмени


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In