Где и како улагати новац на финансијском тржишту

Аутор чланка
Улагање у фондове представља алтернативу штедњи новца у банци или самосталном инвестирању на берзи преко брокерско-дилерских друштава. Овакав начин инвестирања носи већи ризик од штедње новца у банци, али по правилу доноси и већи профит, те улагање у инвестиционе фондове треба посматрати као стратешко улагање које на дуге стазе може донети знатне приносе на уложена средства   Према економској теорији „финансијско тржиште представља амбијент у коме се емитују и преносе финансијска потраживања и реализује понуда и тражња за финансијским инструментима”. У најкраћем, финансијско тржиште преко својих учесника врши функцију трансфера акумулације капитала у циљу његове најефикасније употребе. Однос учесника у овом процесу алокације капитала је „улагач – финансијски посредник – крајњи корисник”. Власници капитала (улагачи) своје вишкове капитала преко посредника (финансијске институције) стављају на располагање произвођачима робе или вршиоцима услуга (крајњим корисницима) у виду кредита или власничких улагања. Овај процес захтева различите финансијске инструменте и институције, па је у свим развијеним привредним системима предмет посебне интервенције државе у виду строго формалног регулисања правила пословања и законодавног оквира. С обзиром на обим операција, најзначајнију улогу у креирању финансијског тржишта имају финансијски посредници – институције, који се могу поделити на класичне (банке) и институционалне инвеститоре (осигуравајућа друштва, брокерско-дилерска друштва, пензијски фондови, задужбине, инвестиционе банке). Финансијске институције су правна лица која својим клијентима и члановима пружају финансијске услуге. У суштини, оне омогућавају проток новца у земљи, јер обављају функцију трансфера новца између оних који имају вишкове према онима којима је новац потребан. На основу законских прописа, у Србији су заступљене следеће финансијске институције: Банка је акционарско друштво са седиштем у Републици Србији, са дозволом Народне банке Србије за рад, а које обавља депозитне, кредитне и друге послове у складу са законом (Закон о банкама, „Сл. гласник РС”, бр. 107/2005 и 91/2010). У почетку се банке нису сврставале у институционалне инвеститоре будући да им


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти