Имамо ли, коначно, правичан Закон о раду?

Аутор чланка
Питање правичности новог Закона о раду које заправо значи „дати свакоме оно што му припада”, треба посматрати у односу на субјекта на који се сâм закон примењује. Следи подробна анализа о томе колико је овај закон успешно обавио свој задатак Као и много пута до сада, а баш као и свуда у свету, „прича” у вези с доношењем измена основног текста у области рада, Закона о раду, изазвала је праву „буру” у нашој јавности. Она је започела још у октобру прошле године и завршена је, уз протесте репрезентативних синдиката, усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о раду, који је објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 75, а који је ступио на снагу 29. јула 2014. године. Најпре, у члану 3, којим се уређују ситуације када се закључује правилник о раду, а не колективни уговор, кључну новину представља то што послодавац који не прихвати иницијативу репрезентативног синдиката за приступање преговорима за закључење колективног уговора, не може правилником о раду да уреди права и обавезе из радног односа. Стварни домашај ове одредбе, међутим, није у самом правилнику о раду, већ у његовим изменама и допунама. Наиме, правилник о раду се, по правилу, доноси при оснивању привредног друштва, а када, практично, нема синдиката. Ако, међутим, синдикат поднесе иницијативу за приступање преговорима, а већ постоји правилник о раду, послодавац не може донети измене и допуне овог акта још најмање 60 дана, у смислу члана 4. ст. 2. тач. 4) Закона, будући да је (облигационо) правно правило да се она процедура која се односи на основни акт, примењује и на његове измене и допуне. Хипотетички, постављамо питање да ли је, сходно овој одредби, правно могуће да синдикат упути иницијативу (понуду) за закључење колективног уговора, али с модификацијом да она има правно дејство као подношење нове понуде 60-ог дана од дана прве иницијативе, а за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4 5 6