Имовинскоправни односи у поступку легализације

Аутор чланка
Решавање имовинскоправних односа у поступку легализације обавља се под видно олакшаним условима, а све у циљу да се успостави склад између правног и фактичког стања. У најави су и додатне законске олакшице које ће помоћи да се давно започет процес легализације успешно приведе крају   У претходном броју представили смо институт легализације бесправно изграђених, односно реконструисаних објеката, као могућност накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су изграђени и приведени намени. Том приликом смо поменули да је институт легализације бесправно изграђених објеката, иначе до тада непознат у законским решењима европских држава, у нашој земљи настао током деведесетих година прошлог века из потребе да се под нешто лакшим условима правно стање усагласи са фактичким, те да се уместо рушења ових објеката, изда накнадна грађевинска дозвола, чиме би се овакви објекти из нелегалног превели у легално стање и тиме изједначили са оним објектима који су изграђени у такозваној редовној процедури (за које је пре почетка изградње издата грађевинска дозвола). Кроз доношење низа законских и подзаконских аката, законодавац је од 1995. године до 2011. године покушао да реши овај горући проблем нашег друштва. Поменули смо и то да је законодавац у Закону о планирању и изградњи и његовим изменама из aприла 2011. године („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11), у циљу убрзања поступка легализације, предвидео низ олакшица које иду у три правца и односе се на накнаду за уређење грађевинског земљишта у поступку легализације, на поље решавања имовинскоправних односа, као и на либерализацију урбанистичких услова. У претходном тексту размотрили смо питање накнаде у поступку легализације и најавили да ћемо у овом наставку посебну пажњу посветити питању решавања имовинскоправних односа у поступку легализације бесправно изграђених објеката. Наиме, законодавац је у члану 188. прописао да се уз захтев за накнадно издавање грађевинске дозволе за породичне стамбене објекте до 300


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In