Иницијатива за измену Закона о парничном поступку

Аутор чланка
На седници одржаној 25. 12. 2019. године Општа седница Врховног касационог суда усвојила је иницијативу и предлог за измену одредби члана 403. став 2. т. 2) и 3), члана 404. и члана 469. ЗПП-a, па је затражила од овлашћеног предлагача да се донесе Закон о изменама Закона о парничном поступку којим ће се по хитном поступку извршити измене тих одредби Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, 72/2011, 49/2013 – УС, 74/2013 – УС, 55/2014, 87/2018). Анализа постојећих законских решења кроз праксу омогућује оцену делотворности постојећих правних средстава, на основу које се упућује иницијатива за измену одредби ЗПП-а. View Fullscreen 77 ГРАЂАНСКО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. Иницијатива за измену Закона о парничном поступку На седници одржаној 25. 12. 2019. године Општа седница Врховног касационог суда усвојила је иницијативу и предлог за измену одредби члана 403. став 2. т. 2) и 3), члана 404. и члана 469. ЗПП-a, па је затражила од овлашћеног предлагача да се донесе Закон о изменама Закона о парничном поступку којим ће се по хитном поступку извршити измене тих одредби Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, 72/2011, 49/2013 – УС, 74/2013 – УС, 55/2014, 87/2018). Анализа постојећих законских решења кроз праксу омогућује оцену делотворности постојећих правних средстава, на основу које се упућује иницијатива за измену одредби ЗПП-а. I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ И ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ВЕЗАНО ЗА ЧЛАН 403. СТАВ 2. У ТАЧКАМА 2) И 3) ЗПП-а Изменама ЗПП-а од 31. 5. 2014. године („Сл. гласник РС” број 55/14) новели- ран је члан 403. тиме што је додат став 2. ЗПП-а, којим је у тачкама 2) и 3) прописано да је ревизија увек дозвољена: када је друго- степени суд преиначио пресуду и одлучио о захтевима странака (тачка 2) и када је друго- степени суд усвојио жалбу, укинуо пресуду и одлучио о захтевима странака (тачка 3). При


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти