Институт одлагања кривичног гоњења – опортунитет у пракси

Аутор чланка
Институт одлагања кривичног гоњења предвиђен је у члану 283. Закона о кривичном поступку, а омогућава тужиоцу да у одређеним околностима и под одређеним условима процени да ли је кривично гоњење одређеног учиниоца целисходно и да учиниоца обавеже да изврши неку од Законом предвиђених обавеза, уз замену за својеврсну аболицију од кривичне одговорности.   Већ готово две деценије Основна јавна тужилаштва у Србији велики део својих предмета махом окончавају применом института одлагања кривичног гоњења, који је добар, како тужиоци воле да напомену, за све три стране: за окривљеног – јер се поступањем по наредби тужилаштва против њега одбацује кривична пријава, за оштећеног – јер се брзо окончава кривични поступак, па оштећени евентуално може да покрене парнични поступак, за државу – јер је брзо и ефикасно решила предмет. Постоје, наравно, и приговори овом институт. Највећи и најозбиљнији приговор је да се предмети ломе „преко коленаˮ, по принципу „узми или оставиˮ, односно да се ни не улази у меритум ствари макар у тој прелиминарној фази, коју у великим и добро систематизованим тужилаштвима најчешће обављају почетници – тужилачки приправници, који на почетку каријере често нису ни кадри да објективно процене да ли је потребно применити тај институт или можда одмах одбацити кривичну пријаву, односно наставити са кривичним поступком у смислу процесуирања окривљеног. Према подацима које је Министарство правде Републике Србије објавило на свом сајту, по основу института одлагања кривичног гоњења прикупљено је више од 10 милиона евра у периоду 2011–2015. године. Ови подаци указују на то да је одлагање кривичног гоњења, осим кривичноправног значаја у борби против такозваног ,,багателногˮ криминалитета, добило и један нов аспект општег друштвеног значаја, посматрајући кроз призму адресата који користе наведени новац и циљева који се тим новцем остварују. Стога ће у наставку текста бити анализирана примена овог института у пракси, уз покушај да се свеобухватно сагледају сви аспекти практичне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти