Инвестициони фондови

Аутор чланка
Присутност инвестиционих фондова у што већем броју на српском финансијском тржишту омогућиће да фондови инвестирају у различите секторе привреде, а посебно у предузећа која су се доказала као успешна у пословању. Тиме би инвестициони фондови постали сувласници у датим предузећима, што би истовремено омогућило лакши и јефтинији приступ дугорочним изворима финансирања   Институционални инвеститори обједињени у једној компанији, који прикупљају новчана средства широке јавности, обично индивидуалних инвеститора, и пласирају их у дугорочне, понекад и краткорочне инвестиције, представљају инвестициони фонд. Ови фондови појединачном инвеститору пружају могућност ширења портфеља и избегавања ризика, смањују трошкове трансакцијама на велико, осигуравају ликвидност и професионално управљање. За своје услуге организатор фонда узима накнаду за управљање. Фондова има више врста, а разликују се по организацији, накнадама организатора, методама куповине или продаје удела и сл. Неки фондови улажу у опште акције, неки у портфељу комбинују акције и обвезнице, неки носе фиксни приход, многи су специјализовани (за индустрију, по територијалном принципу, по величини компанија у које вредносно улажу и сл.). Основна подела разликује отворене и затворене фондове. Отворени имају променљив број удела. Улагањем у фонд повећава се број удела и величина фонда. На захтев инвеститора, фонд је дужан да откупи продате уделе, па свака таква куповина значи смањење броја удела и величине фонда. Код овог типа фонда не постоји ограничење у броју удела, а фондови се шире или смањују у зависности од потражње. Код затвореног фонда ствара се портфељ хартија од вредности, емитују се и продају удели у кратком року, по понуђеној цени. Број удела је фиксан и фонд их не откупљује, већ се препродају на отвореном тржишту или се продају организатору фонда. Инвестициони фондови су облик укрупњивања појединачних, обично малих улога у један велики износ, којим се на финансијском тржишту могу постизати наведене предности. Иако се правно воде као компаније, треба их схватати као скуп удела у великом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In