Инвестициони фондови

Аутор чланка
Присутност инвестиционих фондова у што већем броју на српском финансијском тржишту омогућиће да фондови инвестирају у различите секторе привреде, а посебно у предузећа која су се доказала као успешна у пословању. Тиме би инвестициони фондови постали сувласници у датим предузећима, што би истовремено омогућило лакши и јефтинији приступ дугорочним изворима финансирања

 

Институционални инвеститори обједињени у једној компанији, који прикупљају новчана средства широке јавности, обично индивидуалних инвеститора, и пласирају их у дугорочне, понекад и краткорочне инвестиције, представљају инвестициони фонд.

Ови фондови појединачном инвеститору пружају могућност ширења портфеља и избегавања ризика, смањују трошкове трансакцијама на велико, осигуравају ликвидност и професионално управљање. За своје услуге организатор фонда узима накнаду за управљање.

Фондова има више врста, а разликују се по организацији, накнадама организатора, методама куповине или продаје удела и сл. Неки фондови улажу у опште акције, неки у портфељу комбинују акције и обвезнице, неки носе фиксни приход, многи су специјализовани (за индустрију, по територијалном принципу, по величини компанија у које вредносно улажу и сл.).

Основна подела разликује отворене и затворене фондове. Отворени имају променљив број удела. Улагањем у фонд повећава се број удела и величина фонда. На захтев инвеститора, фонд је дужан да откупи продате уделе, па свака таква куповина значи смањење броја удела и величине фонда. Код овог типа фонда не постоји ограничење у броју удела, а фондови се шире или смањују у зависности од потражње. Код затвореног фонда ствара се портфељ хартија од вредности, емитују се и продају удели у кратком року, по понуђеној цени. Број удела је фиксан и фонд их не откупљује, већ се препродају на отвореном тржишту или се продају организатору фонда.

Инвестициони фондови су облик укрупњивања појединачних, обично малих улога у један велики износ, којим се на финансијском тржишту могу постизати наведене предности. (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме