Испитивање сведока као доказна радња – ослобођење од дужности сведочења (чл. 91, 92. и 94. ЗКП-а)

Аутор чланка
Испитивање сведока, као једна од доказних радњи предвиђених Законом о кривичном поступку, анализирана је кроз примере из судске праксе.   У оквиру главе VII Законика о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, 72/11… 35/19), под називом „Докази” предвиђена је и једна од доказних радњи – испитивање сведока. Целокупна материја која се односи на испитивање сведока обухваћена је чл. од 91 до 113. ЗКП-а. Предмет овог рада су само одредбе које се односе на својство сведока (чл. 91. ЗКП-а), способност и дужност сведочења (чл. 93. ЗКП-а) и ослобођење од дужности сведочења (чл. 94. ЗКП-а). У чл. 91. ЗКП-а под називом „Сведок”, а у оквиру основних одредаба у вези са испитивањем сведока предвиђено је следеће: Сведок је лице за које је вероватно да ће дати обавештења о кривичном делу, учиниоцу или о другим чињеницама које се утврђују у поступку. На овај начин дефинисан је појам сведока који ће након позивања бити и испитан. Прво, законодавац је означио „сведока” без одређене градације и врсте сведока који треба да се испитају, тако да се, друго, ради о општој одредби да је то свако лице које располаже обавештењима о кривичном делу, учиниоцу или о другим чињеницама које се утврђују у поступку. Наравно, то су обавештења која се односе на предмет доказивања у конкретном кривичном поступку. То значи да је сведок лице за које је вероватно да ће дати обавештења о којима је претходно било речи, а потом се позива и на крају испитује. Нужно је указати на то да је испитивање сведока сложена процесна радња, па се од органа поступка – јавног тужиоца или суда – прво, тражи познавање кривичног права и његових института, друго, добро познавање чињеничне грађе кривично правног догађаја, односно стање осталих доказа у предмету, треће, познавање кривично процесног права уопште, а посебно одредби ЗКП-а које се односе на извођење ове доказне радње,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In