Испитивање сведока као доказна радња – ослобођење од дужности сведочења (чл. 91, 92. и 94. ЗКП-а)

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →