Исплата додатка васпитачу за рад са децом са сметњама у развоју у предшколским установама које се финансирају из буџета Града Београда

Аутор чланка
У пракси се појавио проблем исплате увећања коефицијента по наведеном основу, што је у наставку текста и размотрено.   Уредбом о коефицијентима за исплату и обрачун плата запослених у јавним службама (даље: Уредба), која је донета на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, предвиђена је исплата увећања коефицијента у износу од 3% по детету оном васпитачу који у васпитној групи има децу са сметњама у развоју, сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 4а) подтачка (2). У пракси се појавио проблем исплате увећања коефицијента по наведеном основу из следећих разлога, односно уз следећа образложења: Од 1. 1. 2016. године финансирање установа врши се из буџета Града Београда, па предшколске установе немају више сопствених средстава како би позитивно одговориле на захтев васпитача у вези са одобрењем средстава за коефицијент од 3% по детету у складу са Уредбом. Из тог разлога такви захтеви прослеђују се на одлуку Секретаријату за образовање и дечју заштиту. Уколико дете које има сметње у развоју има личног пратиоца, васпитач на основу договореног плана индивидуализације сугерише начин на који ће лични пратилац детета допринети оптималном укључивању детета у васпитнообразовни процес, односно да лични пратилац (или педагошки асистент) тада спроводи васпитнообразовни рад. У случају у ком дете има личног пратиоца који обавља послове васпитнообразовног рада нема ни сложености посла у односу на основни посао васпитача, па самим тим ни основа за увећање коефицијента васпитачу сходно Уредби. Осим тога, на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама дефинисано је да коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему, што се односи и на увећање коефицијента. И најзад, на основу одредаба члана 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти