Исплатa привремене дивиденде у акционарским друштвима у току 2012. године

Аутор чланка
У току 2012. године, наша акционарска друштва су у ситуацији да први пут исплаћују привремене дивиденде у складу са одредбама новог Закона о привредним друштвима   Уобичајено је да се у акционарским друштвима дивиденда исплаћује по годишњем обрачуну пословног резултата, али је у пословном свету честа пракса да се дивиденде (аконтативно) исплаћују и у току пословне године, с коначним обрачуном по усвојеном годишњем рачуну. Разлика између ове две врсте дивиденди је значајна. Годишње дивиденде се базирају на годишњем пословном резултату акционарског друштва и оствареној добити из које су, после намирења резерви и евентуалног покрића губитака, преостала средства и за исплату дивиденди. У току године исплаћују се тзв. привремене дивиденде, на основу исказаних пословних резултата за ту годину и очекивања да ће на крају те године акционарско друштво остварити добит која ће „покрити” исплаћене привремене дивиденде. На тај начин, привремене дивиденде су унапред исплаћене дивиденде, које се заснивају на процени стручних служби и менаџмента да ће се на крају пословне године исказати чиста добит довољна за покриће тих већ исплаћених дивиденди и евентуалну додатну, коначну исплату дивиденди.   Основни елементи исплате Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011 – у даљем тексту: Закон) у својим одредбама регулише и питање исплате дивиденди у току пословне године, односно на основу резултата пословања друштва у току пословне године, при чему Закон у члану 273. за исплате у току године помиње израз „привремена дивиденда”, односно „међудивиденда”. Приликом исплате привремених дивиденди у току 2012. године, акционарска друштва треба да имају у виду пре свега јасне претходне услове из члана 273. Закона које морају испунити да би уопште могла приступити исплати привремених дивиденди. Према тим новим законским одредбама, ако статутом друштва није другачије одређено, друштво може исплатити привремену дивиденду у било које време између редовних седница скупштине, под условом да: 1) извештаји о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In