Иступање из друштва са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
Као један од могућих разлога за престанак својства члана друштва, иступање из друштва има два основна модалитета: иступање без потраживања накнаде за удео и иступање из оправданог разлога. Интересантно је да поступак за први од њих законски уопште није прописан. У овом тексту сазнајте како изгледа примена овог института у пракси   Заједнички предузетнички дух, пословна идеја или каткад нужда, неки су од разлога који доводе до удруживања лица у заједнички пројекат – оснивање или куповину фирме тј. друштва које ће обављати привредну активност. Најчешће је то друштво са ограниченом одговорношћу, као најзаступљенија правна форма привредног друштва. И док се послови одвијају по плану, а односи међу власницима функционишу, обично се и не помишља на начине на које се може испловити из предузетничких вода. Шта се, међутим, догађа кад се ова равнотежа наруши? Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон, у даљем тексту: Закон) покушао је да испрати разлоге за престанак својства члана, па је тако, у члану 186, Закон предвидео следеће разлоге за престанак својства члана: 1) смрт, ако је члан физичко лице, односно брисање из одговарајућег регистра, ако је члан правно лице; 2) иступање из друштва; 3) искључење из друштва; 4) пренос целокупног удела; 5) повлачење и поништење целокупног удела. Најчешћи и можда најједноставнији начин престанка својства члана, свакако је пренос удела – било на неког од постојећих чланова друштва било на треће лице. У пракси се о томе иначе доста зна – потребно је сачинити уговор о преносу удела, дефинисати права и обавезе уговорних страна, извршити оверу потписа код надлежног органа, поднети пријаву Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: Регистар) и сачекати доношење решења о брисању из Регистра, чиме својство члана преносиоцу удела коначно престаје. Смрт физичког лица, односно престанак правног, посебни су основи престанка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In