Из судске праксе – Право на годишњи одмор и накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор у случају незаконитог престанка радног односа и накнаду штете због недоношења решења о коришћењу годишњег одмора

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →