Изазови регулисања тржишта рада за време ванредног стања

Аутор чланка
Негативно деловање вируса корона изазвало је социјално-економски шок на тржишту рада. Не само што су запослени били физички онемогућени да обављају свој посао, односно дошло је до ограничења слободе кретања, већ су неизвесности и несигурности на тржишту, проузроковане овим шоком, претиле да утичу на пад тражње/куповине потрошача – промене укупних издатака везаних за текући производни капацитет економије. View Fullscreen 18 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО Изазови регулисања тржишта рада за време ванредног стања Necessitas legem non habet Негативно деловање вируса корона изазвало је социјално-економски шок на тржишту рада. Не само што су запослени били физички онемогућени да обављају свој посао, односно дошло је до ограничења слободе кретања, већ су неизвесности и несигурности на тржишту, проузроковане овим шоком, претиле да утичу на пад тражње/куповине потрошача – промене укупних издатака везаних за текући производни капацитет економије. УВОД Пошаст пандемије, изазване вирусом ко- рона, оставља за собом, нажалост, нега- тивне последице по здравље и живот људи, истовремено остварујући и негативне економ- ске-социјалне последице по читав не само при- вредни већ и друштвени живот. Социолошки посматрано, пандемија утиче на својеврсни преображај досадашњих социјалних структу- ра или друштвених творевина, како их назива проф. Радомир Лукић у својој „Социологији права”, које утичу на друштвене процесе, од- носно понашање људи. У том смислу посма- трано, примера ради, друштвено-економске творевине као што су предузећа промениле су начин деловања, односно досадашњи на- чин обављања радних односа, као и социјалне структуре и процесе у виду ланца снабдевања (енг. supply chain). У којој мери ова пошаст оставља последи- це, односно рађа неизвесност и несигурност у функционисању система радних односа пока- зује можда и чињеница да су неке едукације са светских онлајн-платформи, које се баве будућ- ношћу рада (радног права), односно утицаја 4.0 револуције на процес рада, прекинуле даље Александар Марковић, дипл. правник, с вишегодишњим искуством у свим областима


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти