Издржавање супружника у случају развода брака у нашем законодавству

Аутор чланка
У тексту који је пред вама анализирамо постојеће решење трајања издржавања супружника у случају развода брака, упоређујући га са решењем које доноси Преднацрт Грађанског законика и уз коментар какво би решење било примерено нашем друштву

Породични закон („Сл. гласник РСˮ, бр. 18/05, у примени од 1. 7. 2005. године, осим одредаба члана 203. ст. 2. и 3. који се примењује од 1. 7. 2006) као велику новину у области издржавања супружника предвиђа ограничавање права на издржавање после престанка брака на најдуже 5 година (члан 163. ст. 2). То је значајна разлика у односу на претходни закон (Закон о браку и породичним односима) којим је право на издржавање брачног друга по престанку брака било утврђено на неодређено време, а само у изузетним, законом прописаним случајевима, на одређено време.

Одредбом члана 151. Породични закон прописује да:

(1) супружник који нема довољно средстава за издржавање, а неспособан је за рад или је незапослен, има право на издржавање од другог супружника сразмерно његовим могућностима;

(2) нема право на издржавање супружник који је у време склапања ништавог или рушљивог брака знао за узрок ништавости односно рушљивости;

(3) нема право на издржавање супружник ако би прихватање његовог захтева за издржавање представљало очигледну неправду за другог супружника.

Одредбом члана 163. (насловљена „Трајање издржавањаˮ) уређује се да:

(1) издржавање може трајати одређено или неодређено време;

(2) издржавање супружника после престанка брака не може трајати дуже од 5 година;

(3) изузетно, издржавање супружника по престанку брака може се продужити и после истека рока од 5 година ако нарочито оправдани разлози спречавају супружника повериоца издржавања да ради.

Дакле, издржавање супружника по престанку брака временски је ограничено и може (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме