Измене и допуне Закона о ауторском и сродним правима – шта доносе новине и прецизирања

Аутор чланка
Највећи део измена Закона последица је развоја технике и дигитализације, при чему се посебно издвајају аутори рачунарских програма и база података, с тим што је у тексту показано да циљ Закона није само хармонизација са прописима ЕУ, већ и стандардизација ауторскоправне заштите и реципроцитета, коју је Република Србија прихватила потписивањем међународних уговора и конвенција у области интелектуалне својине и ауторских права.   Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима (даље: ЗАСП) даља је хармонизација lex specialis прописа интелектуалне својине за EU Aquis (акумулирани прописи, правни и судски акти који чине фундус права Европске уније). Иреверзибилни процес евроинтеграција у области посебних закона интелектуалне својине отпочео је знатно раније од приступних преговора Републике Србије за чланство у Европској унији. Околност да је интелектуална својина једна од првих области које су биле предмет процена усклађености националних прописа са тековинама ЕУ резултат је и последица глобалног феномена интелектуалне својине, као и изузетног значаја који иста има на глобалном нивоу трговине, али и културног диверзитета и идентитета. ЗАСП који је управо усвојен, поред даљег усаглашавања, уједно стандардизује и пружа виши ниво заштите аутора и субјеката сродних права. Ако се у обимном тексту измена уопште може ставити акценат, онда је он стављен на продужење, односно стандардизацију трајања ауторскоправне односно сродноправне заштите, затим на ефикасније колективно остваривање ауторског и сродних права, као и на јачање грађанскоправне заштите. ЗАСП је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 66/2019 од 18. септембра 2019. године, а ступио је на снагу 26. септембра 2019. године у свом највећем делу (видети чланове 69–71. Закона о изменама и допунама ЗАСП-а, који ступање на снагу одређених чланова везују за будуће (не)извесне околности – приступање Републике Србије ЕУ, СТО, доношење нових тарифника или пак ковертирани временски рок итд.). Предлагач Закона је Влада Републике Србије, а Нацрт закона израдило је Министарство просвете, науке


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In