Измене и допуне Закона о електронским комуникацијама у светлости статусне промене надлежних агенција

Аутор чланка
Уведене новине прате токове глобалног развоја тржишта електронских комуникација и тековине права Европске уније, спроводећи у значајној мери реструктурирање надлежних агенција кроз поступак статусне промене. Законодавац, ипак, није узео у обзир да се однос времена и радњи неопходних у процесу ове промене морају наћи у одговарајућој сразмери   Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РСˮ, бр. 75/14, у даљем тексту: Закон), 21. јуна 2014. године, наступиле су одређене обавезе како за две агенције надлежне за област електронских комуникација и област поштанских услуга – Републичку агенцију за електронске комуникације и Републичку агенцију за поштанске услуге – тако и за саме операторе који обављају ове делатности. Из аспекта државних органа и других правних лица који су имаоци јавних овлашћења, најважнија новина уведена овим изменама јесте спровођење мере реформе јавне управе у виду организационог и функционалног реструктурирања тела која обављају послове јавне управе, а која подразумева припајање Републичке агенције за поштанске услуге (РАПУС) Републичкој агенцији за електронске комуникације и настављање са даљим радом под називом Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). У питању су два регулаторна тела, која су због сродности тржишта које регулишу обједињена у једно, у складу са праксом земаља Европске уније и земаља у региону.   Законске новине које се односе на операторе Изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама уведене су одређене новине које су, пре свега, предмет интересовања оператора који обављају делатност електронских комуникација и поштанских услуга, а то су: – увођење начела технолошке неутралности у области електронских комуникација; – обавеза пријављивања уговора о међународном повезивању на међународном нивоу, и – омогућавање приступа задржаним подацима од стране оператора искључиво на основу одлуке суда. Спровођењем принципа технолошке неутралности биће омогућено ефикасније коришћење радио-фреквенцијског спектра и имплементација нових технологија. Сâм принцип подразумева ефикасније коришћење радио-фреквенцијског спектра уз одређене техничке


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In