Измене и допуне Закона о парничном поступку

Аутор чланка
Новелама Закона о парничном поступку било је потребно отклонити недоумице настале у практичној примени овог закона, додатно унапредити приступ суду, ефикасност у грађанском поступку, побољшати квалитет поступка, као и извршити усклађивање одређених одредаба са Уставом Републике Србије, али и са препорукама и прописима ЕУ и са праксом Европског суда за људска права Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку објављен је у „Сл. гласнику РС”, бр. 55/2014 од 23. маја 2014. године, а ступио је на снагу 31. маја 2014. године. На овај начин, после нешто више од две године од почетка примене Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, у даљем тексту: ЗПП) новелирано је 20 чланова, један члан је брисан, а један је додат. Осим тога, чланом 23. одређено је да ће се новеле применити и на поступке који су у току, и то како пред привредним судовима, тако и пред основним судовима пред којима су и започети, без обзира на смањење цензуса за ревизију, од кога зависи стварна надлежност основних и виших судова. И пре доношења ових новела, поједине одредбе основног законског текста престале су да важе, будући да су оглашене неуставним (видети оквир). Разлози за доношење измена и допуна ЗПП-а Разлози за новелирање ЗПП-а огледају се у потреби да парнична процедура буде резултат усклађивања потреба и могућности, али и да се уважи традиција у процедури, да се отклоне недоумице у примени и изврше терминолошка и правно-техничка побољшања текста, уважавајући мишљење стручне и опште јавности. Осим тога, извршено је неопходно усаглашавање са препорукама Савета Европе, уз уважавањеставова изнетих у експертизама Савета Европе на ЗПП и предложене измене и допуне, као и усклађивање процедуре са европским стандардима, односно са препорукама и прописима ЕУ и са праксом Европског суда за људска права. Новелама је било потребно отклонити недоумице настале у практичној примени овог закона, додатно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4