Измене и допуне Закона о трговини

Аутор чланка
Основни циљ ових измена јесте даље унапређење пословног амбијента и стварање услова за интензивнији развој трговине, развој и унапређење пословања самих трговаца, али и конкуренције међу њима, што све заједно утиче на бољу позицију потрошача   Савремено тржиште постаје све више један сложен мозаик умрежених односа између различитих трговинских партнера. Посебно се бришу круте границе између субјеката производње и трговине. У току је својеврсна трговинска револуција која радикално мења позицију трговине у функционисању привреде и тржишта. Трговина све више постаје одлучујући фактор привредног развоја и кључни покретач глобализације тржишта, јер представља спрегу између производње и потрошње. Захваљујући глобализацији светске трговине, конкуренција између привредних субјеката постаје све интензивнија, а борба за остваривање одрживе конкурентске предности на тржишту све тежа и неизвеснија. У складу са интензивним променама које се дешавају у овој делатности потребно је стално усклађивати и законодавни оквир који регулише ову област. Закон који регулише област трговине треба да обезбеди простор за развој тржишта и унапређење пословања, па је потребно да обухвати све појаве које се могу јавити на тржишту и које захтевају правно уређење, а нарочито оне појаве које већ постоје у модерним тржиштима и које се интернационализацијом пословања привредних субјеката и већом либерализацијом прописа преносе на тржиште Републике Србије.   У систему прописа који уређују промет робе и услуга у Републици Србији, Закон о трговини има централно место, јер уређује целокупан промет и понашање учесника у том промету, односно уређује промет робе и услуга на општи начин.   Значајан помак учињен је доношењем Закона о трговини 29. 7. 2010. године („Сл. гласник РС”, бр. 53/10), а који се примењује од 1. јануара 2011. године. Доношењем тог Закона престали су да важе: – Закон о трговини из 1993. године; – Закон о условима за обављање промета, вршење услуга и промету робе и инспекцијском надзору из 1996. године, и –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In