Измене подзаконских аката из области платног промета

Аутор чланка
Народна банка Србије је усвојила измене подзаконских аката из области платног промета и тако прецизирала одредбе које се односе на необавезност употребе печата привредних субјеката.

 

Иако је Народна банка Србије још 2014. године, доношењем Закона о платним услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката, и фактички укинула обавезну употребу печата привредних субјеката у вези с платним услугама, уочено је да у банкарској пракси често и даље преовлађују решења на основу којих привредници у свакодневном пословању употребљавају печат (нпр. за оверу образаца платних налога на шалтеру), не користећи предности електронског и мобилног банкарства.

Како би се унапредила и уједначила пракса банака и отклониле све недоумице међу привредним друштвима и предузетницима, Народна банка Србије је усвојила измене подзаконских аката из области платног промета, којима су посебно прецизиране одредбе које привредне субјекте не обавезују на употребу печата. Конкретно, ради се о следећим подзаконским прописима, о којима ће бити више речи даље у тексту:

1) Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна;

2) Одлука о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима и

3) Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница.

Ови прописи су објављени у „Службеном гласнику РС” број 82/2017 од 8. 9. 2017. године, а њихов превасходни циљ је јасно дефинисање укидања обавезе употребе печата у платном промету, а уз то су наведеним изменама извршена и друга практична прилагођавања поменутих подзаконских прописа.

  1. Измене Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна

Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 55/2015 и 82/2017 – у даљем тексту: Одлука) јесте основни подзаконски пропис којим се уређују ближи услови и начин отварања, вођења и гашења текућих рачуна корисника платних услуга код пружаоца платних (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме