Измене правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад и при излагању вибрацијама

Аутор чланка
Наведени правилници објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 86/2019 од 6. 12. 2019, а ступили су на снагу 14. 12. 2019. године.   ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ   Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Сл. гласник РС”, бр. 106/09, 93/13 и 86/19) прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу опреме за рад са екраном. View Fullscreen 23 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. Измене правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад и при излагању вибрацијама Наведени правилници објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 86/2019 од 6. 12. 2019, а ступили су на снагу 14. 12. 2019. године. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Сл. гласник РС”, бр. 106/09, 93/13 и 86/19) прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу опреме за рад са екраном. У члану 3. измењена је дефиниција радног места: „Радно место са екраном, у смислу овог правилника, јесте радно место на коме се користи опрема за рад са екраном (која може бити снабдевена тастатуром или другим уређајима за унос података и/или програмом који одређује кориснички однос између запосленог и опреме за рад са екраном, помоћним деловима и уређајима, укључујући периферне јединице као што су диск, телефон, модем, штампач, држач докумената), укључујући радну столицу, радни сто или радну површину и непосредну радну околину.” Редакција У овом члану мења се и дефиниција


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти