Измене сета закона који уређују област банкарства

Аутор чланка
Усвајањем сета закона који регулишу банкарски систем створене су правне претпоставкe за реструктурирање банака које би се вршило у законски дефинисаном поступку. Осим тога, процењује се да ће нова нормативна решења унапредити функционисање банкарског сектора, што ће, свакако, допринети очувању и јачању стабилности финансијског система, институција и учесника у том систему

 

На петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије, одржаном почетком фебруара месеца текуће године, усвојени су Предлог закона о изменама и допунама Закона о банкама, Предлог закона о Агенцији за осигурање депозита, Предлог закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, Предлог закона о допуни Закона о министарствима, Предлог закона о осигурању депозита, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије.

Сет закона који регулишу банкарски сектор усвојен je по хитном поступку, уз образложење да је хитност условљена потребом усклађивања нормативног оквира с прописима Европске уније и стварања неопходних претпоставки за адекватно вођење преговора о приступању Европској унији у поглављу посвећеном финансијским услугамa, имајући у виду чињеницу да питање реструктурирања банака до сада највећим делом није билo усклађено с тим прописима.

Новоусвојена решења у великој мери утичу на релевантне институције, односно Народну банку Србије (у даљем тексту: НБС), Агенцију за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција), Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) и на банкарски сектор. Новелирани закони предвиђају унапређење сарадње напред наведених субјеката, те најзад обезбеђују нормативни супстрат за активну, како превентивну, тако и реактивну акцију тих субјеката на стресне финансијске ситуације или могућност пропасти банке.

 

ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ИЗМЕНА У ЗАКОНУ О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА

 Закон о изменама и допунама Закона о банкама (у даљем тексту: Закон) уводи шира овлашћења НБС, с циљем ефикаснијег надзора и могућности благовремене интервенције над проблематичном банком. Тиме (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме