Измене сета закона који уређују област банкарства

Аутор чланка
Усвајањем сета закона који регулишу банкарски систем створене су правне претпоставкe за реструктурирање банака које би се вршило у законски дефинисаном поступку. Осим тога, процењује се да ће нова нормативна решења унапредити функционисање банкарског сектора, што ће, свакако, допринети очувању и јачању стабилности финансијског система, институција и учесника у том систему   На петом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије, одржаном почетком фебруара месеца текуће године, усвојени су Предлог закона о изменама и допунама Закона о банкама, Предлог закона о Агенцији за осигурање депозита, Предлог закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, Предлог закона о допуни Закона о министарствима, Предлог закона о осигурању депозита, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије. Сет закона који регулишу банкарски сектор усвојен je по хитном поступку, уз образложење да је хитност условљена потребом усклађивања нормативног оквира с прописима Европске уније и стварања неопходних претпоставки за адекватно вођење преговора о приступању Европској унији у поглављу посвећеном финансијским услугамa, имајући у виду чињеницу да питање реструктурирања банака до сада највећим делом није билo усклађено с тим прописима. Новоусвојена решења у великој мери утичу на релевантне институције, односно Народну банку Србије (у даљем тексту: НБС), Агенцију за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција), Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) и на банкарски сектор. Новелирани закони предвиђају унапређење сарадње напред наведених субјеката, те најзад обезбеђују нормативни супстрат за активну, како превентивну, тако и реактивну акцију тих субјеката на стресне финансијске ситуације или могућност пропасти банке.   ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ИЗМЕНА У ЗАКОНУ О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА  Закон о изменама и допунама Закона о банкама (у даљем тексту: Закон) уводи шира овлашћења НБС, с циљем ефикаснијег надзора и могућности благовремене интервенције над проблематичном банком. Тиме је у домаћи правни систем имплементиран ефикасан правни оквир за реструктурирање банака. Измене


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In