Измиривање обавеза и наплата потраживања путем преузимања – уступања дуга

Аутор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →