Извршење на финансијским инструментима и уделима у привредном друштву

Аутор чланка

Спровођење извршења на финансијским инструментима и уделима у привредним друштвима може представљати веома ефикасно средство извршења, мада, свакако, не код широког круга извршних дужника. О томе говоримо у овом тексту

Законом о извршењу и обезбеђењу регулисан је извршни поступак као поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама, а у том поступку се користе средствима и предметима извршења. Под средствима извршења подразумевају се радње којима се намирује потраживање извршног повериоца, док се предметима извршења сматрају ствари и права извршног дужника на којима се спроводи извршење.

Које све ствари и права извршног дужника могу бити предмети извршења Закон одређује путем негативне енумерације, наводећи да предмет извршења не могу бити ствари изван промета, објекти, оружје и опрема који су намењени одбрани и безбедности Републике Србије, нити ствари које су овим или другим законом изузете од извршења. Дакле, већи део онога што може бити имовина извршног дужника и што се налази у промету, може представљати и предмет извршног поступка чијом ће се пленидбом и продајом намирити извршни поверилац.

Како поред ствари извршног дужника, у предмете извршења Закон убраја и његова права, то је сасвим оправдано да предмет извршења буду и чланска права извршног дужника у привредним друштвима или његова права која извиру из права својине на финансијским инструментима или хартијама од вредности, а која често могу бити знатно вреднија од покретних ствари извршног дужника или чак од његових непокретности. У том смислу, вредност коју могу имати удели извршног дужника у друштву с ограниченом одговорношћу које успешно послује, свакако представља већи потенцијал за наплату од потенцијала који пружа попис покретних ствари или пленидба дела дужникове зараде; такође, претња пленидбом (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме