Извршење на покретним стварима

Аутор чланка
И поред не нарочито велике ефикасности овог средства извршења, извршни повериоци се релативно често опредељују да у предлогу за извршење предложе попис и процену покретних ствари извршног дужника, желећи, пре свега, да на тај начин изврше додатни притисак на извршног дужника, како би овај измирио своје дуговање   Kад је реч о извршном поступку, као поступку принудне наплате потраживања, у великом делу шире јавности, али и у немалом делу стручне јавности, често се прво помисли на спровођење извршења пописом и продајом покретних ствари извршног дужника. Овакво мишљење додатно је уврежено у претходних неколико година откако је у позитивном праву Републике Србије заживела делатност (јавних) извршитеља, који су у дневним медијима нестручно приказани као пописивачи и пленитељи покретне имовине, нарочито кад су у питању извршни предмети ради наплате потраживања по основу пружених комуналних услуга или спровођење извршења на имовини пропалих друштвених предузећа.   Наравно, овакво мишљење или боље речено предрасуде у вези са поступком спровођења извршења са правне стране потпуно су неутемељени, чак и апсурдни, али остаје питање зашто се поменуто мишљење развило баш кад су у питању ово средство и предмет извршења, а не нека друга средства која заправо у много већој мери дотичу имовину извршног дужника, као што је, рецимо, продаја непокретности? Ово тим пре ако се зна да спровођење извршења на покретним стварима извршног дужника и не представља баш најефикаснији и најисплативији начин спровођења извршења, нарочито уколико су извршни дужници физичка лица или предузетници. Наиме, неретко се дешава да покретна имовина ових извршних дужника ни изблиза не покрива вредност потраживања извршног повериоца, нарочито кад се главници потраживања додају камате, трошкови извршног поступка пред судом, као и трошкови спровођења извршења од стране јавног извршитеља, који су већи самим тим што се овај вид извршења спроводи ван канцеларије извршитеља, понекад и на великој удаљености и уз знатно трошење времена извршења.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In