Извршење одлука из области породичног права

Аутор чланка
Новине које доноси Закон о извршењу и обезбеђењу уведене су с циљем да се извршни поступак спроводи што једноставније и ефикасније, уз поштовање права на суђење у разумном року и права на породични живот која су грађанима зајемчена Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 и 99/2011) у посебном одељку регулише област извршења одлука из области породичног права. Новине које доноси тичу се пре свега увођења новог средства извршења, односно затвора као нове мере принуде према извршном дужнику, али и других, веома битних питања. Месна надлежност суда поставља се у шире оквире, јасно се дефинише улога органа старатељства, даје се могућност спровођења извршења и пре него што решење о извршењу буде достављено извршном дужнику, прописује се спровођење извршења према сваком лицу код кога се дете затекне, односно предвиђају се случајеви одступања од начела формалног легалитета, а све у циљу постизања максималне ефикасности ове врсте извршног поступка. За разлику од Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 125/2004) јасно се дефинише извршење не само судских одлука којима је наложена предаја детета, већ и оних судских одлука којима је регулисано одржавање контакта детета и родитеља с којим дете не живи, као и других одлука из области породичног права.   Месна надлежност Извршење одлука у вези с породичним односима налази се у искључивој надлежности судова опште надлежности, односно основних судова. Извршитељи не могу спроводити ову врсту извршења, осим извршења одлука којима је регулисана обавеза законског издржавања члана породице. Поред основног суда на чијем подручју се налази пребивалиште, односно боравиште извршног дужника (чл. 3. ЗИО), месно је надлежан и суд на чијем се подручју налази пребивалиште, односно боравиште извршног повериоца, као и суд на чијем се подручју налази дете. Месна надлежност суда алтернативно је постављена, тако да извршни поверилац има право избора коме ће од наведених судова поднети предлог за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In