Извршење ванзаводских санкција и мера

Аутор чланка

Сврха доношења закона који уређује област извршења алтернативних кривичних санкција огледа се у унапређењу ванзаводског третмана и ресоцијализације осуђених лица и омогућавању одговарајућег начина да се осуђена лица одуже друштву. Овим Законом, по први пут, детаљно се регулише примена алтернативних санкција и мера и уводе одговарајућа брига и помоћ лицима која су одслужила казну

Нормативно уређење извршења кривичних санкција у правном систему Републике Србије регулисано је новим Законом о извршењу кривичних санкција и Законом о извршењу ванзаводских санкција и мера, који су донети 23. маја 2014. године и објављени у „Сл. гласнику РС”, бр. 55/2014, а њихова примена одложена је по истеку три месеца од дана ступања на снагу.

Законом о извршењу кривичних санкција уређује се поступак извршења кривичних санкција према пунолетним лицима,права и обавезе лица према којима се извршавају кривичне санкције,организација Управе за извршење кривичних санкција, надзор над њенимрадом, извршење санкција изречених за привредне преступе и прекршаје,одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом или привреднимпреступом и примена мере притвора. Одредбе које се односе на ванзаводске санкције и мере, а које су биле обухваћене претходним, још увек важећим Законом о извршењу кривичних санкција („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 72/2009 и 31/2011), сада су, уз одговарајуће измене, постале део посебног закона – Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера (у даљем тексту: Закон).

Прагматични циљеви који се постижу нормативним уређењем и унапређењем ванзаводског третмана огледају се и у растерећењу затворских капацитета и уштеди буџета Републике Србије. С друге стране, јачање критичког става према казни затвора као најстаријој кривичној санкцији и ефектима тзв. призонизације, односно боравка у казненим установама на осуђено лице, утицали су да се модерни системи окрену алтернативним видовима ресоцијализације и увођењу ванзаводских мера и санкција. Инкорпорисање алтернативних санкција у правне системе подстакнуто је (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме  


1 2 3 4