Јавни конкурс за попуну радних места службеника и намештеника у јединицама локалне самоуправе – НОВО –

Аутор чланка
Ситуације у којима се спроводи јавни конкурс за попуну радних места према Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и начин спровођења наведеног конкурса били су предмет разматрања у овом тексту. View Fullscreen РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 22 Јавни конкурс за попуну радних места службеника и намештеника у јединицама локалне самоуправе Ситуације у којима се спроводи јавни конкурс за попуну радних места према Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и начин спровођења наведеног конкурса били су предмет разматрања у овом тексту. З Мр Жељко Албанезе аконом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоу- праве („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018 – даље: Закон) прописано је више начина попуњавања радних места, што пре свега зависи од категорије запосленог који се прима у радни однос. Закон, на пример, радна места службеника дели на положаје и извршилачка радна места. Док се положаји попуњавају постављењем, извршилачко радно место попуњава се трајним премештајем,спровођењем интерног конкурса, преузимањем службеника или заснивањем радног односа након спроведеног јавног конкурса. Овим је законским одредбама уједно утврђен и положај јавног конкурса као начина запошљавања у јединицама локалне самоуправе, и то тако да се исти појављује као последња алтернатива када не успеју сви претходни начини попуњавања радних места. Према изричитој одредби члана 94. Закона, јавни конкурс спроводи се ради: ■ попуњавања радних места службеника и намештеника, ■ за пријем приправника. У наставку следе основне законске одредбе о спровођењу јавног конкурса за ове запосле- не у јединицама локалне самоуправе. 1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 1.1. Законске одредбе Према члану 48. Закона, положај је радно место на којем службеник има овлашћења и одговорности у вези са руковођењем и усклађивањем рада органа, службе или организације градске или општинске управе или управе градске општине. У смислу Закона положаји су следећа


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In