Јавно бележништво – постојећи системи и значај

Аутор чланка
Правно ускрснуће система јавног бележништва у Србији, након скоро 70 година, представља важан корак у побољшању ефикасности правног система, будући да се њиме подиже ниво владавине права, али и ниво правне сигурности. овај правни институт упознаћемо кроз постојеће моделе у упоредном праву и оперативно спровођење ове делатности у нашој земљи Нотари или јавни бележници представљају најстарију правничку професију на свету, чија се улога, у зависности од временског периода, током историје мењала. Прапочеци професије настали су паралелно с појавом првих писама и потребе за посебном делатношћу коју би обављали писмени људи. С развојем професије, писари су, поред послова које су обављали за владара, бележили и различите правне послове које су појединци међусобно закључивали. тако су, на пример, вавилонски писари имали значајну улогу при састављању и формулисању уговора на основу сагласности странака о битним елементима. Писари су постојали и у Египту, још у време старог царства, а сачувани документи указују на то да се посао писара, осим послова за владара, најчешћи састојао и у сачињавању аката физичких лица о располагању имовином за случај смрти. Занимљиво је напоменути да статуа египатског писара, стара скоро 4.000 година која се данас чува у Лувру, представља заштитни знак већине нотарских канцеларија широм западне Европе, а посебно у Француској.   У римском праву јавне бележнике бисмо могли да доведемо у везу с три појма: Скрибе (scribae), тј. робови који су добро владали техником писања, записивали су важније догађаје, а потом су записе умножавали, да би касније обављали послове за државне органе. Исправе које су састављали нису имале карактер јавних исправа, већ су представљале само доказно средство. Нотари (notarius) – стенографи или записничари који су развили систем хватања кратких белешки. Од лица која су била вична брзом бележењу важнијих догађаја, касније су нотари постали специјализовани службеници који су обављали различите делатности, од вођења судских регистара у провинцијама, па


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти