Јавнобележничка исправа као извршна исправа

Аутор чланка
На први поглед професије јавних извршитеља и јавних бележника немају много тога заједничког, али се у одређеним сегментима њихова деловања укрштају, па тако Закон о извршењу и обезбеђењу у извршне исправе, између осталог, убраја и  јавнобележничке исправе.

 

У протеклих неколико година у правни систем Републике Србије уведене су нове правосудне професије међу којима и професије јавних извршитеља и јавних бележника. Увођењем ових носилаца јавних овлашћења у правни систем Србије уведене су и одређене новине у систем јавних исправа као резултат њиховог професионалног деловања. Тако јавни извршитељи доносе решења и закључке, упућују захтеве и дописе обавезујуће садржине и спроводе друге правне радње у оквиру добијених јавних овлашћења, док јавни бележници у оквиру својих законских овлашћења прихватају од странака изјаве воље и дају им потребну писмену форму и о томе издају исправе које имају карактер јавних исправа, затим издају преписе исправа, јавно потврђују чињенице и врше друге послове.

Иако на први поглед ове две функције немају много тога заједничког, у одређеним сегментима њихова деловања се укрштају. Тако Закон о извршењу и обезбеђењу у извршне исправе, између осталог, убраја и јавнобележничке исправе које имају снагу извршне исправе, а затим код норми које уређују поступак извршења ради наплате новчаног потраживања продајом непокретности извршног дужника, ЗИО прописује да споразум о продаји непокретности непосредном погодбом и уговор о продаји непосредном погодбом не подлежу солемнизацији од јавног бележника, а сходно томе уређује и споразум о продаји покретне ствари непосредном погодбом и уговор о продаји, за које је такође прописано да не подлежу солемнизацији од јавног бележника, чиме ЗИО, као lex specialis у области извршења и обезбеђења, уводи изузетке од примене Закона о јавном бележништву у претходно описаним ситуацијама. Поред наведеног, ЗИО на више места помиње јавнобележничке исправе, стављајући их у исти ранг са судским и управним исправама када су у питању њихова правна дејства, из чега се види да (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме