Јавнобележничка исправа као извршна исправа

Аутор чланка
На први поглед професије јавних извршитеља и јавних бележника немају много тога заједничког, али се у одређеним сегментима њихова деловања укрштају, па тако Закон о извршењу и обезбеђењу у извршне исправе, између осталог, убраја и  јавнобележничке исправе.   У протеклих неколико година у правни систем Републике Србије уведене су нове правосудне професије међу којима и професије јавних извршитеља и јавних бележника. Увођењем ових носилаца јавних овлашћења у правни систем Србије уведене су и одређене новине у систем јавних исправа као резултат њиховог професионалног деловања. Тако јавни извршитељи доносе решења и закључке, упућују захтеве и дописе обавезујуће садржине и спроводе друге правне радње у оквиру добијених јавних овлашћења, док јавни бележници у оквиру својих законских овлашћења прихватају од странака изјаве воље и дају им потребну писмену форму и о томе издају исправе које имају карактер јавних исправа, затим издају преписе исправа, јавно потврђују чињенице и врше друге послове. Иако на први поглед ове две функције немају много тога заједничког, у одређеним сегментима њихова деловања се укрштају. Тако Закон о извршењу и обезбеђењу у извршне исправе, између осталог, убраја и јавнобележничке исправе које имају снагу извршне исправе, а затим код норми које уређују поступак извршења ради наплате новчаног потраживања продајом непокретности извршног дужника, ЗИО прописује да споразум о продаји непокретности непосредном погодбом и уговор о продаји непосредном погодбом не подлежу солемнизацији од јавног бележника, а сходно томе уређује и споразум о продаји покретне ствари непосредном погодбом и уговор о продаји, за које је такође прописано да не подлежу солемнизацији од јавног бележника, чиме ЗИО, као lex specialis у области извршења и обезбеђења, уводи изузетке од примене Закона о јавном бележништву у претходно описаним ситуацијама. Поред наведеног, ЗИО на више места помиње јавнобележничке исправе, стављајући их у исти ранг са судским и управним исправама када су у питању њихова правна дејства, из чега


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In