Како унапредити радно законодавство?

Аутор чланка
У тексту који доносимо у овом и наредном броју изнећемо конкретне предлоге за измену Закона о раду који би допринели унапређењу радних односа у Србији и тако подстакли позитивније пословање и економски раст. Предлози су засновани на концепту флексибилнијих радних односа него до сада, што је у складу са европским процесима током последње деценије Садашње радно законодавство померило је клатно равнотеже права и одговорности у корист запослених, а на штету послодаваца. На дужи рок, резултат су нижа запосленост и мање ефикасна привреда. Уколико Србија жели да крене стазама стварног економског опоравка, један од праваца реформе морао би да обухвати и радно законодавство. Европска унија је већ кренула тим путем.   Предлози за унапређење радног законодавства У овом броју изнећемо конкретне предлоге за измену Закона о раду у домену заснивања радног односа и личних примања који би допринели унапређењу радних односа у Србији и тако подстакли позитивније пословање и економски раст. Предлози су засновани на концепту флексибилнијих радних односа него до сада, што је у складу са европским процесима током последње деценије. Слабости радног законодавства у Србији бројне су и веома озбиљне, али би предлози за решавање свих или макар већег броја превазишли задатак овог краћег текста, чија је основна сврха да иницира расправу о реформи (код формулисања предлога коришћен је рад Б. Лубарда, Љ. Ковачевић – Радно законодавство као подршка друштвено одговорном предузетништву, mimeo, 2012).   Заснивање радног односа Радни однос на одређено време Постојећа одредба Закона о раду је да радни однос на одређено време не сме, ни с прекидима, трајати дуже од 12 месеци, уз прецизирање да је овај тип радног односа дозвољен само када су у питању сезонски послови, рад на одређеном пројекту и повећање обима посла који траје одређено време и слично. Ово решење је прописано са жељом да се послодавци наведу на веће запошљавање на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти