Карактеристике примене интерног конкурса ради попуне извршилачких радних места у јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка
Интерни конкурс представља део укупне законске регулативе која прописује начин попуњавања радних места у јединицама локалне самоуправе, а намењен је само за службенике, и то оне на извршилачким радним местима који су запослени на неодређено време. View Fullscreen РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 42 Карактеристике примене интерног конкурса ради попуне извршилачких радних места у јединицама локалне самоуправе Интерни конкурс представља део укупне законске регулативе која прописује начин попуњавања радних места у јединицама локалне самоуправе, а намењен је само за службенике, и то оне на извршилачким радним местима који су запослени на неодређено време. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ П Мр Жељко Албанезе рема одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018 – даље: Закон) службеник је запослено лице које професионално обавља стручне послове из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или са њима повезане опште правне послове, информатичке, материјално-финансијске, рачуноводствене и административне послове, и то на извршилачком радном месту, као и на радном месту службеника на положају. Извршилачка радна места, која су предмет интересовања у овом чланку, јесу сва радна места која нису положаји, укључујући и радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица. Та места разврставају се по звањима у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и способности и услова за рад, а у поменута звања сврстава- ју се: самостални саветник, саветник, млађи саветник, сарадник, млађи сарадник, виши референт, референт и млађи референт. Изузетно, у органима Града Београда утврђује се и звање виши саветник. Следећа карактеристика Закона јесте да се извршилачко радно место попуњава трајним премештајем, спровођењем интерног конкурса, преузимањем службеника или заснивањем радног односа након спроведеног јавног конкурса, а у наредном делу текста биће наведено више карактеристика спровођења поступка интерног конкурса. КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИНТЕРНИ КОНКУРС Интерни конкурс представља део укупне законске регулативе која прописује начин попуњавања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти