Карактеристике у исплати дивиденди акционарима по годишњем рачуну за 2012. у складу са Законом о привредним друштвима

Аутор чланка
Право на дивиденду једно је од најважнијих имовинских права акционара и односи се на право на удео у чистој годишњој добити друштва. Претпоставка његовог остварења је у испуњењу неколико предуслова   Према члану 270. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон), по усвајању финансијских извештаја за пословну годину, акционарско друштво распоређује остварену добит те године следећим редоследом: 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година; 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом. Ако након распоређивања добити за ове сврхе преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене: – за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве); – за дивиденду, у складу са Законом.   Према слову Закона, остварени нето добитак, после покрића губитка и издвајања за законске и статутарне резерве, акционарско друштво може да употреби за исплате акционарима у виду дивиденди. У расподели дивиденди учествују сви акционари конкретног акционарског друштва, како запослени, тако и појединци ван конкретног друштва, укључујући и Акцијски фонд, ако поседује акције тог друштва које је стекао у поступку приватизације. Треба најпре упозорити да исплата дивиденди зависи и од врсте акција које је друштво издало и продало у претходном периоду, па тако: 1) ако су све продате акције обичне и ако су све акције једнаке вредности, свака појединачна акција даје иста права свом власнику у односу на дивиденду; у том случају се укупан износ издвојених средстава за дивиденде дели бројем уплаћених акција, чиме се утврђује бруто износ дивиденде по једној акцији, а укупна бруто вредност дивиденде по појединцу зависи од броја акција које он поседује; 2) уколико је друштво, поред обичних акција, издало и преференцијалне акције, мора се имати у виду да за те акције постоји право првенства наплате дивиденде; у том случају скупштина акционара мора најпре да утврди износ дивиденди за преференцијалне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In