Карактеристике у исплати дивиденди акционарима по годишњем рачуну за 2012. у складу са Законом о привредним друштвима

Аутор чланка
Право на дивиденду једно је од најважнијих имовинских права акционара и односи се на право на удео у чистој годишњој добити друштва. Претпоставка његовог остварења је у испуњењу неколико предуслова

 

Према члану 270. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон), по усвајању финансијских извештаја за пословну годину, акционарско друштво распоређује остварену добит те године следећим редоследом:

1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;

2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом.

Ако након распоређивања добити за ове сврхе преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене:

– за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);

– за дивиденду, у складу са Законом.

 

Према слову Закона, остварени нето добитак, после покрића губитка и издвајања за законске и статутарне резерве, акционарско друштво може да употреби за исплате акционарима у виду дивиденди. У расподели дивиденди учествују сви акционари конкретног акционарског друштва, како запослени, тако и појединци ван конкретног друштва, укључујући и Акцијски фонд, ако поседује акције тог друштва које је стекао у поступку приватизације.

Треба најпре упозорити да исплата дивиденди зависи и од врсте акција које је друштво издало и продало у претходном периоду, па тако:

1) ако су све продате акције обичне и ако су све акције једнаке вредности, свака појединачна акција даје иста права свом власнику у односу на дивиденду; у том случају се укупан износ издвојених средстава за дивиденде дели бројем уплаћених акција, чиме се утврђује бруто износ дивиденде по једној акцији, а укупна бруто вредност дивиденде по појединцу зависи од броја акција које он поседује;

2) уколико је друштво, поред обичних акција, издало и преференцијалне акције, мора се имати у виду да за те акције постоји право првенства наплате дивиденде; у том случају скупштина акционара (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме