Казнене одредбе у Закону о привредним друштвима

Аутор чланка
Велики број закона и других прописа у Републици Србији садржи казнене одредбе којима се прописују кривична дела, привредни преступи и прекршаји за непоштовање прописаних одредби. У том смислу ни Закон о привредним друштвима није изузетак. КРИВИЧНА ДЕЛА Кривична дела која Закон о привредним друштвима предвиђа, као и кривична дела која предвиђају други закони, представљају део кривичног законодавства, поред оних кривичних дела која су прописана самим Кривичним закоником. За разлику од прекршаја који могу да се пропишу и подзаконским актима, са кривичним делима то није случај, и то због начела законитости (nulla poena sine lege), тј. начела садржаног у члану 1. Кривичног законика: Никоме не може бити изречена казна или друга кривична санкција за дело које, пре него што је учињено, законом није било одређено као кривично дело, нити му се може изрећи казна или друга кривична санкција која законом није била прописана пре него што је кривично дело учињено. У кривична дела прописана Законом о привредним друштвима спадају: давање изјаве неистинитог садржаја (чл. 581), закључење правног посла или предузимање радње у случају постојања личног интереса (чл. 582), повреда дужности избегавања сукоба интереса (чл. 583) и повреда дужности заступника да поступа у складу са ограничењима овлашћења за заступања (чл. 584). Правна техника приликом прописивања ових кривичних дела слична је оној из Кривичног законика. И у погледу ових кривичних дела, као и у погледу већине прописане Кривичним закоником, прописан је основни и тежи облик, па је за тежи облик прописана строжа кривична санкција него за основни. Сличност је и у томе што се разлика између основног и тежег облика истог кривичног дела утврђује по основу висине утврђене штете, и то новчано изражене. У Закону о привредним друштвима граница између основног и тежег облика за сва четири кривична дела утврђена је у износу од десет милиона динара. Дакле, уколико је кривичним делом проузрокована


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти