Коментар новог Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка
Нови Закон о извршењу и обезбеђењу представља логичан наставак процеса реформе правосуђа у којем се судовима оставља суђење, а „несудске правне ствариˮ се поверавају појединачним стручним субјектима. Овај закон је донет у циљу даљег разрађивања решења усвојених досадашњим законом, али и са циљем да се исправе неодостаци уочени у његовој четворогодишњој примени

 

Текст новог Закона о извршењу и обезбеђењу (у даљем тексту: ЗИО) објављен је у „Службеном гласнику РСˮ, бр. 106/15, а његова примена је предвиђена од 1. јула 2016. године, осим појединих одредаба којима се уређује питање поступања Коморе јавних извршитеља, питање јавноизвршитељске тарифе и сл., чија примена је почела од 29. децембра 2015. године.

 

Почетком примене овог закона престаће да важи садашњи Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. глaсник РСˮ, бр. 31/11, 99/11 – др. зaкoн, 109/13 – oдлукa УС, 55/14 и 139/14), који ће остати упамћен као закон којим је у правни систем Републике Србије уведена професија извршитеља, као вансудска правосудна професија, чије је увођење, пре свега, имало за циљ повећавање ефикасности поступка спровођења извршења и растерећење судова у оквиру, и даље актуелне, реформе правосуђа.

Могло би се рећи да су разлози за доношење новог ЗИО-а остали готово исти као и они који су изискивали да се донесе још увек актуелни истоимени закон. Наиме, новим законским решењем тежи се даљем убрзању и ефикасности извршног поступка, али уз појачану судску контролу и веће учешће странака и трећих лица. Осим тога, иде се корак даље у растерећењу судова у поступцима спровођења извршења, али се повећавају и надлежности (сада) јавних извршитеља. Поред наведеног, циљ новог ЗИО-а је и да се спроведе јасно разграничење између надлежности судова и јавних извршитеља, да се повећа надлежност Коморе јавних извршитеља, као и да се појача дисциплинска контрола (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме