Коментар новог Закона о здравственој заштити

Аутор чланка
Закон о здравственој заштити објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 25 од 3. априла 2019. године, а ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 11. априла 2019. године.   Решења предвиђена новим Законом о здравственој заштити имају циљ да одговоре на потребе прилагођавања система здравствене заштите унапређењу реформи здравства. Овим законом, између осталог, јасно је одређена и друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, послодавца и појединца. Раздвојена је друштвена брига на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Законом је уређен систем здравствене заштите у Републици Србији, његова организација, општи интерес у здравственој заштити и надзор над спровођењем закона, као и друга питања од значаја за организацију и спровођење здравствене заштите. Здравствена заштита обухвата спровођење мера и активности за очување и унапређење здравља држављана Републике Србијe, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено, делотворно и ефикасно лечење, здравствену негу и рехабилитацију. Полазећи од нагомиланих обавеза и дуговања здравствених установа, Закон је предвидео да Република Србијa може да обезбеди здравственим установама чији је оснивач средства за извршавање обавеза по извршним судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања. Ово је без сваке сумње добар покушај законодавца, односно државе да предупреди ситуације из прошлости када су поједине здравствене установе услед неизмирених обавеза по различитим основама биле у блокади, што је могло да се одрази на редовно одвијање процеса рада и поступак пружања здравствене заштите. Друштвеном бригом за здравље на нивоу Републике Србије у погледу обезбеђивања здравствене заштите обухваћене су одређене групације становништва за које се здравствена заштита обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, а за лица која нису обухваћена обавезним здравственим осигурањем средства се обезбеђују у буџету Републике Србије. Препознате су нове категорије лица којима се на наведени начин


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти