Коментар новог Закона о здравственом осигурању

Аутор чланка
Закон о здравственом осигурању објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 25 од 3. априла 2019. године, а ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 11. априла 2019. године.   Након непуних 15 година од доношења старог и тачно 10 измена закона којим се регулише материја здравственог осигурања, на седници Народне скупштине 3. априла 2019. године усвојен је нов Закон о здравственом осигурању. Основни разлог за његово доношење јесте, како релевантни фактори у здравству кажу, унапређење система здравственог осигурања и реформа здравственог система. Чињеница да није дошло до измена претходног, већ до доношења новог текста закона, говори у прилог очекивањима да се приступило студиозној и темељној изради нових законских решења, преточених у безмало три стотине чланова. Главна карактеристика новог закона јесте извршено усклађивање са другим прописима који утичу на организацију и спровођење обавезног здравственог осигурања из области рада, лекова и медицинских средстава, заштите становништва од заразних болести, спорта, управног поступка, инспекцијских надзора, као и из области заштите података о личности. Овим законом уређује се систем осигурања у потпуности, што подразумева како обавезно здравствено осигурање тако и добровољно здравствено осигурање, што до сада није био случај. Осим тога, проширене су и основе осигурања из обавезног здравственог осигурања, уведена је доплата за здравствене услуге, лекове, медицинску рехабилитацију и медицинска средства, унапређен је поступак контроле закључених уговора поводом остваривања права на здравствену заштиту, као и поступак централизованих јавних набавки, прецизније је уређен поступак арбитраже, као и поступак именовања односно разрешења органа управљања Републичког фонда за здравствено осигурање, а утврђена су и већа овлашћења Министарства здравља у делу нормативне активности. Овим законом уређено је пре свега здравствено осигурање у Републици Србији, које обухвата обавезно и добровољно здравствено осигурање. У оквиру обавезног здравственог осигурања уређена су права и услови за њихово остваривање, финансирање обавезног здравственог осигурања, уговарање здравствене заштите, организација обавезног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In