Коментар Посебног колективног уговора за високо образовање

Аутор чланка
У тексту су размотрене новине које доноси овај колективни уговор у односу на права запослених у високом образовању, које се односе на радно време, плаћено и неплаћено одсуство, трајање годишњег одмора, солидарну помоћ, јубиларну награду и висину отпремнине, као и на поступак и критеријуме за проглашавање вишка запослених и рад синдиката. View Fullscreen 28 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО Коментар Посебног колективног уговора за високо образовање У тексту су размотрене новине које доноси овај колективни уговор у односу на права запослених у високом образовању, које се односе на радно време, плаћено и неплаћено одсуство, трајање годишњег одмора, солидарну помоћ, јубиларну награду и висину отпремнине, као и на поступак и критеријуме за проглашавање вишка запослених и рад синдиката. Богдан Младеновић, дипл. правник, секретар Пољопривредног факултета Универзитета у Београду Посебан колективни уговор за високо образовање (ПКУ) после четири го- дине преговарања потписан је 25. но- вембра 2019. године у Београду, а потписали су га министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић за Владу Републике Србије и представници Синдиката образова- ња Србије – др Дејан Мицковић и Синдика- та високог образовања Србије – др Драгана Латковић. ПКУ је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 86/2019 од 6. 12. 2019, а ступио је на снагу 14. 12. 2019. године. Примењиваће се годину дана од дана ступања на снагу. Уобичајено је да се посебни колективни уговори закључују на период од три године. Разлог за ограничење трајања ПКУ-а на го- дину дана јесте то што се очекује ступање на снагу законских прописа који уређују финан- сирање високог образовања, па ће од истих зависити и одређена права запослених која гарантује ПКУ. ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ 29 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. ШТА ДОНОСИ НОВИ ПКУ? ПКУ има тринаест поглавља, па ће у овом чланку бити обрађено свако поглавље и ука-


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти