Коментар Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину – НОВО –

Аутор чланка
Коментар наведеног правилника дат је са посебним акцентом на разлике у односу на решења предвиђена претходним правилником. Новим правилником уређују се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести и повреда, затим проценат плаћања цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе из средстава обавезног здравственог осигурања, као и проценат учешћа осигураног лица до пуног износа цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе у 2020. години. Правилник је ступио на снагу 22. фебруара 2020. године. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ УНАКРСНИ ПОГЛЕД 56 Коментар Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину Коментар наведеног правилника дат је са посебним акцентом на разлике у односу на решења предвиђена претходним правилником. Новим правилником уређују се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести и повреда, затим проценат плаћања цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе из средстава обавезног здравственог осигурања, као и проценат учешћа осигураног лица до пуног износа цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе у 2020. години. Правилник је ступио на снагу 22. фебруара 2020. године. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Н ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ Душан Рајаковић, спец. менаџмента здравствених установа а предлог Републичког фонда за здравствено осигурање, а на основу члана 133. став 1.и члана 134. став 3. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019) министар здравља донео је Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 13/2020, а ступио на снагу 22. фебруара 2020. године. У Правилнику је извр- шено терминолошко усклађивање са Законом о здравственом осигурању.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In