Коментар предлога Закона о споразумном финансијском реструктурирању

Аутор чланка
Предлог Закона уноси одређене новине у постојећи нормативни оквир и доноси инвентивна правна решења која имају за циљ да поједноставе поступак споразумног финансијског реструктурирања, а тиме допринесу и стабилности финансијског тржишта   У септембру месецу текуће године, у скупштинску процедуру ушао је предлог Закона о споразумном финансијском реструктурирању (у даљем тексту: Предлог закона). Институт споразумног финансијског реструктурирања начелно је присутан у домаћем законодавству од доношења Закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава („Сл. гласник РС”, бр. 36/11), као начин да се дужничко-поверилачки односи између инсолвентних привредних друштава и њихових поверилаца, најчешће банака, редефинишу у интересу обеју уговорних страна. У том смислу, основна сврха споразумног финансијског реструктурирања јесте превазилажење финансијских проблема у пословању дужника и стварање услова за наставак пословања, пре приступања спровођењу стечаја над дужником.   Од усвајања Закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, па до усвајања Предлога закона, пракса је показала да у тренутном нормативном оквиру постоје правне празнине и недоследности, због чега су предложене измене и допуне наведеног Закона, а имајући у виду да се показало да ће измене бити бројне и опсежне, заузет је став да је потребно донети нови закон који би на свеобухватан начин дефинисао предметну материју. Предлог закона уноси одређене новине у постојећи нормативни оквир и доноси инвентивна правна решења која имају за циљ да поједноставе поступак споразумног финансијског реструктурирања, а тиме допринесу и стабилности финансијског тржишта. Споразумно финансијско реструктурирање представља примарни начин решавања финансијских потешкоћа привредних друштава, с циљем поновног успостављања ликвидности друштва и наставка његовог пословања. Преостале мере које се могу предузети са истим циљем, а које су познате у правном систему Републике Србије, прописане су искључиво стечајним прописима. То могу бити: унапред припремљени план реорганизације, реорганизација у стечају и продаја правног лица или имовине у поступку банкротства. Дакле, циљ споразумног финансијског реструктурирања јесте да се финансијске потешкоће у пословању привредног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In