Коментар Уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →