Коментар Уредбе о вођењу, функционисању и утврђивању података који се уписују у Регистар административних поступака

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →