Коментар Закона о Централној евиденцији стварних власника

Аутор чланка
Закон о Централној евиденцији стварних власника објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 41/2018 од 31. 5. 2018. године, а ступио је на снагу 8. 6. 2018. Доношење овог закона произлази из обавеза Републике Србије према Европској унији и последица је потребе стварања бољих услова за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Процена је да се новац стечен криминалним радњама често пласира тако да се њиме оснивају предузећа преко неких других лица – неправих, фиктивних власника. Заправо, новац се пере, односно улази у редовне финансијске токове. Закон се примењује – ступа на снагу почев од 8. 6. 2018. и уређује евидентирање стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији. Прави се, дакле, разлика између регистрованих и стварних власника. Стварни власници нису видљиви на први поглед увидом у сајт Агенције за привредне регистре или увидом у документацију другог регистарског органа. Регистарски орган није ни овлашћен да утврђује ко су стварни власници, како Регистар привредних субјеката тако ни судови ни Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. Чак и када се као власник било а. д. било д. о. о. појављује конзорцијум, Регистри су дужни да такав податак региструју. ЦРХОВ региструје и кастоди, па се самим увидом у сајт тог органа то и види – кастоди банка, а само та банка зна за кога обавља кастоди послове. Дакле, постоји потреба да се прикрије власништво из разноразних разлога, с тим да није свако прикривање – прање новца. По слову Закона о привредним друштвима у редовном привредном току није од значаја ко су стварни власници, с обзиром на то да скоро у свим правним формама важи правило да за обавезе привредног субјекта одговара сам привредни субјект, а власник само уз услов привида правне личности. Уз напомену да овај институт није на први поглед видљив у актуелном Закону о привредним друштвима стоји


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In